Twisteri Individuaalkavade võistlus 07.02.2015

7.veebruaril said peetud juba 2.Twisteri individuaalkavade võistlused.
See võistlus on jällegi tore ja arendav vaheldus meie põhisuunale-batuudihüpetele.
Kõik lapsed valisid endale sobiva muusika ja seadsid 10 kohustuslikku akrobaatilist harjutust võimlemisplatsile koos sobivate koreograafiliste liikumistega.
Hea meel on tõdeda, et meil on nii palju nii tublisid ja loomingulisi lapsi!!!
Selle võistluse tulemusena õpiti ära palju uusi elemente, lisandus kogemusi kavade koostamiseks ja saadi juurde esinemisjulgust ning soovi uute harjutuste õppimiseks.

Võistluspäeva alustasid rühmad Kevad ja Pääsuke
Carmen on väga kiiresti õppinud harjutused ja tänu ema soovitustele pingutas hoolega ka sirutusi:) Sild ja rondaat vajavad pisut veel harjutamist. Tubli julge sooritus.
Herta alustas oma kava tegemist küll väga hilja, aga mõtles kõik kenasti läbi, kuidas lill kasvab ja leht avaneb jne. Herta oleks oodanud rohkemaarvulist publikut:)
Saara, kes on muidu väga tagasihoidlik, sai oma kava esitamisega väga kenasti hakkama. Lennufaasiga elementidega tuleb veel tegeleda, aga sild sai korralikult lastud ja tõustud.
Kerti rondaat ja hüppetirel olid kohe väga lennukad, väga huvitav koreograafia. Kahjuks ununes Kertil silda laskumine ja tõusmine ehkki sildaring ette sai koreograafiana esitatud.
Cärol-Liina väga armas kava ja tubli esitus.Lennuelemendid peaks pisut hoogsamad olema. Tubli, et näitasid ikka sillast tõusmise kenasti ära ja ka sildring taha sai sooritatud.
Grete väga tubli sooritus ja vahva tantsuline kava. Tubli, et peapealseisu ikka püsitud said ja esitasid koreograafiana 3 sildringi ette.
Greete-Liise Tubli, et saime koreograafiale pisut liikumisi juurde lisatud. Silda laskmine ja tõusmine õnnestus juba madalamale matile. Endiselt väga ilus toenghoid.
Margaret seadis sel aastal kogu kava täiesti iseseisvalt kokku ja sai mõnus hoogne esitus. Pisut veel hüppetirel lendama. Tubli, et toenghoiuga hakkama said.
Triinul sai kava koos kõigi harjutustega kõige varem selgeks. Tantsuliikumiste osa võiks pisut julgem olla. Väga tublid lennud ja tasakaalud. Tubli ka sildring taha.

jätkasid poiste rühmad Tempo (Aatomik)
Riko tegi poistest esimese julge soorituse. Silda peab veel pisut harjutama, aga teised elemendid said tublisti esitatud (toenghoid, hüppetirel).Tore, vahva kava.
Andero väga tubli esitus ja enesekindel koreograafia. Rondaat pisut lennukamaks, kätelseis tirel ette kindlamaks Ja tasakaalud rahulikumaks. Väga hästi meelde jäetud kava.
Tristan väga tubli esitus ja jällegi enesekindel koreograafia. Peapealseis rahulikuks ja ka teised tasakaalud pisut kauem hoida. Samuti väga kindlalt meelde jäetud kava.
Sander Hakkasid esinemisel pisut pabistama.Treeningutel õnnestusid harjutused paremini. Hundirattad ja spagaat ununesid kahjuks ära, sest kava sai harjutada vaid 2 päeva.
Selle lühikese ettevalmistusaja kohta oled sa suurepäraselt hakkama saanud.
Aadu teadis väga kindlalt, millist koreograafiat tema tahab esitada ja valis hoopis iseteadlikult tasakaaluks krokodilli hoiu(väga raske) kuid kahjuks unustas ära spagaadi, kätelseisust tireli ette ja kohustusliku toenghoiu. Muidu oli nii ilus esitus ja kõigil oli kahju et ei näinud kavas neid puuduvaid harjutusi, mis olid kavaväliselt väga hästi tehtud.
Rasmus oli osalejatest kõige noorem, aga sai oma kavaga väga teadlikult ja kindlalt hakkama. Nautis täiega muusika ja liigutuste kooskõla. Kahjuks unustas Rasmus ära toenghoiu, kätelseisust tirel ette ja rondaadi. Nii oleks tahtnud neid kavas näha.
Kristjan alles alustas treeningutega meie klubis aga oli juba vapralt valmis kavaga esinema. Tubli, sa jätsid kogu kava meelde ja julgesid sooritada ettetirelit, ning seisid pisut ka peapealseisus.Sirutused olid küll proovis ilusamad, aga muidu tubli.
Stefani esitus on korrektne ja läbimõeldud. Pisut tuleb harjutada rondaadi ja hüppetireli lennufaasi. Silla eest väga tubli. Väga sümpaatne esitus.
Kaspar jättis kava väga hästi meelde. Esitus oli hoogne. Silla eest väga tubli ka spagaat oli madalamal kui tavaliselt. Pisut proovime rohkem sirutada.

seejärel Snoopyde poisid
Gabriel oli väga vapper ja tänu eelnevale tantsukogemusele lisas oma kavale ka tantsusamme. Pisut pabistas ja unustas sirutused, mis treeningul olid väga ilusad. Silla eest väga tubli.
Mathias harjutas hoolega ja jättis oma kava kergesti meelde. Tubli peapealseisu, silla ja hüppetireli eest. Mõnede harjutuste sirutustega on veel tõõd, aga osad harjutused said juba ka sirutatud.
Kennet esitas oma kava juba päris korralikult enamus harjutused said varbaotsani sirutatud ja lennud olid kõrged. Palun treeningutel alati sama moodi pingutada, siis on super.
Kert-Märten samuti väga korralik esitus. Pingestatud ja kindel. Kõrged lennud. Esmakordselt silda lastud ja tõustud nii madalale matile. Väga tubli.

nüüd siis Haldjas 1 (nooremad)
Eliise hoogne kava tiheda koreograafiaga. Kava lõpuks vist väsisid ja 2 elementi jäid arusaamatuks. Lendratta ja rondaatsalto eest kiitus- hoida ikka meeles.
Hanna Aleksandra väga rahulik kindel valamist kujutav koreograafia. Lendratta ja rondaatsalto eest kiitus. Palun korrata ka treeningutel.
Hanna S. kiidan väga loomingulise arenduse eest. Leidsid kiiresti uusi koreograafilisi lahendusi kava veelgi paremaks muutmiseks. Esitamisel kahjuks kas väsisid või pabistasid ja eksisid sinu jaoks lihtsate harjutustega (kätelseis 180 ja istest sildring taha). Rondaatsalto ikka tavapäraselt hästi. Juba palju sirgem esitus. Tubli.
Maria hoogne kava ja palju koreograafiat. Suutsid koos väikeste hingetõmbepausidega kava lõpuni esitada. Uue harjutusena sinu jaoks rondaat salto sai korralikult hüpatud. Tubli.
Kristina nii tublid katsetused istest aeglane taha ja lendratas õige pisut jäi veel puudu. Rondaat-salto eest jällegi tubli.
Karoline ilus rahulik koreograafia ja esitus. Sildring taha ja landratas on peaaegu juba õpitud. Tore, et rondaat-salto jällegi hüpatud sai.
Keitlynil tubli ja armas koreograafia. Jõuad tasapisi ka platsiharjutustega järele. Tublisti seistud krokodilli tasakaal ja midagi sildringide moodi juba õnnestub ja handspring sai kavas püsti maandutud. Tubli.

Haldjas 2 vanemad (Atlantic)
Mirjam ainus, kes esitas rondaat-sirge salto. Sooritasid kõik harjutused ja seadsid sellega lati teistele võistlejatele väga kõrgeks. Kätelseisust nurkhoidu oleks võinud kauem fikseerida, muidu väga tubli esitus.
Helena Kätelseisust nurkhoidu peaaegu õnnestus (ülinapikas kandade riivamine). Tubli, et rondaat-salto ja lendratas tatamil jällegi hüpatud said.
Liana sooritasid tublisti rondaatsalto ja kätelseisust nurkhoidu. Nüüd veel tähelepanu ka lendrattale ja krokodilli tasakaalule.
Esteri algus oli väga tubli. Siis miski häiris ja hakkasid tehniliselt eksima. Tean, et suudad veelgi paremini. Ikkagi oled tubli.
Anneli kätelseisust nurkhoidu ülinapikas kandade riivamine. Sul oli väga huvitav ja tihe koreograafia. Kahju, et jätsid selle ära ja asendasid puhkamisega. Muidu tubli esitus.
Marise sportaeroobikalik koreograafia mõjus täitsa stiilselt. Tean, et sul on kätelseisust nurkhoidu treeningutel kenasti õnnestunud. Õhkrajal saavad ka akrohüpped hüpatud. Nüüd siis aeg hüpetega platsile kolida.
Lemme on tublisti ka platsiharjutusi õppinud. Salto ja fläkk said edukalt hüpatud. Kenasti sooritatud osad painduvus- ja tasakaaluelemendid. Tubli.

Tsirkuse treeningrühm
laste-B
Angelina oled küll alles treeningutega liitunud, aga jõudsid juba kava valmistada. Huvitav mõtlik stiil. Väga tubli esitus. Enamus harjutusi juba õnnestusid. Kahju, et turiseis ununes.
Elizaveta suur edasiminek võrreldes eelmise aastaga. Teadsid juba kindlalt mida teed. Harjutused olid täitsa tublisti esitatud.
Sandra, liitusid alles hiljuti meie treeningutega, aga kava õnnestus juba valmis seada. Mõned harjutused õnnestusid juba päris hästi.
Margaretilt väga huvitav koreograafia. Oled selle läbi mõelnud ja muusikasse seadnud. Nii mõnigi harjutus on paremaks saanud ja painduvus on samuti paranenud. Väga tubli.
Sonja väga tore ja huviga jälgitav sportaeroobikalik koreograafia. Pisut parandada veel lennufaasiga elemente. Kahju, et peapealseis sel korral ebaõnnestus. Muidu tubli esitus.
Marju hoogsa ja vahva koreograafiaga kava, püüdlikud ja ilusad sirutused. Korrektsed harjutused. tubli.
Mari tubli koreograafia klassikalisele valsimuusikale. Palju, palju sirgem esitus, kui eelmisel aastal. Hark toenghoid õnnestus juba hetkeks fikseerida.
laste-A
Kristel suutis sillaharjutused ikka ära esitada ja tasakaalud said kirja. Handspring maandus küll põlvele, aga väga kindlalt:)
Laura esituses väga tublid painduvuselemendid. Kahjuks unustasid handspringi, mis oleks muidu kenasti püsti maandunud. Ikkagi tubli esitus.
Kaisa sooritas kõik harjutused korrektselt. Olid nii lennud kui tasakaalud ja painduvuselemendid. korralik kava ja väga tubli esitus.

Täname kõiki võistlejaid nii vahvate ja omanäoliste kavade ettevalmistamise eest.
Täname ka vanemaid, kes abistasid oma lapsi kava õppimisel ja tulid nende esitustele kaasaelama.
Täname noori ja tublisid kohtunikke, kes pika päeva õiglaselt sooritusi hindasid.
Täname ka kõiki filmijaid, tänu kellele on nüüd võimalik vaadata videomeenutusena seda toredat loomingulist võistlust.
Saame uhkusega öelda, et meil on suurepärane koostöö!

Kavade videod